Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

sexualchocolate
18:29
3668 52a0 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialexi lexi
sexualchocolate
18:28
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta vialexi lexi
18:27
9613 44c2 390
sexualchocolate
18:25

June 16 2015

sexualchocolate
15:45
Reposted fromgruetze gruetze vialexi lexi

June 04 2015

sexualchocolate
11:50
3539 0f2b 390
Reposted frombeatkazz beatkazz vialexi lexi
sexualchocolate
11:47
1399 c7f0 390
Reposted fromkjuik kjuik viakucyk kucyk

May 06 2015

sexualchocolate
16:28
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia vianot-alice not-alice
sexualchocolate
16:25
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viavoty voty
sexualchocolate
16:24
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
Reposted fromenchantement enchantement viavoty voty
sexualchocolate
16:22
4604 c02a 390

April 29 2015

sexualchocolate
20:42

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:41
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:41
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabemygod bemygod
20:40
8845 9253 390
Reposted fromsunlight sunlight viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:40
Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:40
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:40
Proszę, powiedz mi coś czego nie wiem
Zabierz do miejsc, w których nigdy już nie będę
Coraz słabiej czuje sobą Ciebie
I tylko Twój głos powtarza mi wciąż, że dobrze będzie
— W.E.N.A. "Lato w mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabemygod bemygod
sexualchocolate
20:39
Reposted fromoll oll vianebthat nebthat
sexualchocolate
20:39
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianot-alice not-alice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl