Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

sexualchocolate
14:03
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabegentle begentle
sexualchocolate
14:03
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viabegentle begentle
sexualchocolate
14:02
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted fromdeviate deviate viamaardhund maardhund
sexualchocolate
14:00
9917 39c9 390
Reposted fromhideandseek hideandseek viamaardhund maardhund

April 16 2015

sexualchocolate
20:27
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viadepresja depresja

April 11 2015

sexualchocolate
22:26
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianebthat nebthat
sexualchocolate
22:24

April 03 2015

sexualchocolate
12:35
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromborn2die born2die viamarlboro marlboro
12:34
sexualchocolate
12:33
8096 55fb 390
Reposted fromnumbereight numbereight viaShinzoGekai ShinzoGekai
sexualchocolate
12:33
7001 955b 390

April 01 2015

sexualchocolate
10:23
7213 a86a 390
Reposted fromforever-allone forever-allone viamarlboro marlboro
10:20
2063 031a 390

 

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:20
9784 dd19 390
Karol
Reposted fromdobry dobry viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:19
5378 0e83 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:17
Reposted fromCatdaddy Catdaddy viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:15
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:13
6001 f9d8 390
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:13
6646 075c
Reposted frompea-pea pea-pea viamarlboro marlboro
sexualchocolate
10:12
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viamarlboro marlboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl